Zalo

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM CHO HS THCS, THPT
SẮC MÀU VIỆT NAM
Thời gian đăng : 29-11-2021 09:30:00 | Lượt xem: 260
Thời gian: 01 ngày Địa điểm: Khu di tích K9 – Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam
ĐẾN HIỆN ĐẠI TỪ TRUYỀN THỐNG
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:48:56 | Lượt xem: 477
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Lăng Bác – Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Làng gốm Bát Tràng
EM YÊU KHOA HỌC
Thời gian đăng : 29-11-2021 06:26:49 | Lượt xem: 422
Thời gian: ½ ngày Địa điểm: Tại nhà trường
KHÉO TAY HAY LÀM
Thời gian đăng : 29-11-2021 06:26:47 | Lượt xem: 611
Thời gian: ½ ngày Địa điểm: Tại nhà trường
ĐẾN HIỆN TẠI TỪ TRUYỀN THÔNG
Thời gian đăng : 29-11-2021 06:52:43 | Lượt xem: 260
Thời gian: ½ ngày Địa điểm: Tại nhà trường