Zalo

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
BÁC NÔNG DÂN TÀI BA 1N
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:53:52 | Lượt xem: 1260
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Nông Trại Dê Trắng, Ba Vì, Hà Nội
CHINH PHỤC THỬ THÁCH 1N
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:35:43 | Lượt xem: 1073
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm Quảng Ninh Gate
THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT 1N
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:56:38 | Lượt xem: 1268
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm Vạn An, Hà Nội
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI DIỆU KỲ 1N
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:32:34 | Lượt xem: 1118
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Khu trải nghiệm Cánh Buồm Xanh, Hà Nội
THẾ GIỚI QUANH TA 1N
Thời gian đăng : 29-11-2021 08:09:28 | Lượt xem: 862
Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm giáo dục Erahouse, Hà Nội