Zalo

CHÍNH SÁCH ĐỔI- HỦY TOUR
CHÍNH SÁCH ĐỔI- HỦY TOUR

CHÍNH SÁCH HỦY đổi ngày và huỷ TOUR

 

I- ĐỐI VỚI TOUR khách GHÉP ĐOÀN

1. Với tour 1 ngày

1.1. Đổi ngày

Lần đổi

Lần 1

Lần 2

 

Lần 3

Thời gian đổi

Trước 48 tiếng

Trước 48 tiếng

 

Không được đổi

Phí đổi

0.0%

30% giá Tour

 

100% giá Tour

Lưu ý:

 • - Thời gian đổi ngày: Lấy mốc từ giờ khởi hành tour.
 • - Bảo lưu tour trong vòng 12 tháng đối với trường hợp Quý khách chưa xác định được ngày khởi hành mới.
 • - Trường hợp đã đổi ngày rồi hủy tour. Quý khách không được hoàn trả phí đã thanh toán.

 

1.2 Huỷ tour

Ngày huỷ

Thời gian huỷ

Được hoàn trả

Trước ngày khởi hành

Trước 48 tiếng

100% giá Tour

Trước 24 - 48 tiếng

70% giá Tour

Trước 1 - 24 Tiếng

Không hoàn trả

Lưu ý:

 • - Thời gian hủy tour: Lấy mốc từ giờ khởi hành tour.
 • - Trường hợp đã đổi ngày rồi hủy tour. Quý khách không được hoàn trả phí đã thanh toán.
 • - Trường hợp hủy tour không mất phí: Hoàn tiền sau 30 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ, Tết).

 

Lưu ý: Chính sách huỷ và đổi ngày nêu trên không được áp dụng đối với những tour thực hiện trong dịp Lễ, Tết Việc đổi ngày và huỷ tou không được thực hiện trong dịp Lễ, Tết.

 

2. Với tour từ 2 ngày trở lên

2.1. Đổi ngày.

 

Tiêu chuẩn lưu trú

Thời gian đổi

Lần đổi

Lần 1

Lần 2

1 Sao Đến 3 Sao

Trước 5 ngày

Không mất phí

Mất 20% giá tour

4 Sao Trở Lên

Trước 7 ngày

Lưu ý:

 • - Thời gian đổi ngày: Lấy mốc từ giờ khởi hành tour.
 • - Bảo lưu tour trong vòng 12 tháng đối với trường hợp Quý khách chưa xác định được ngày khởi hành mới.
 • - Trường hợp đã đổi ngày rồi hủy tour Quý khách không được hoàn trả phí đã thanh toán.

 

2.2. Huỷ tour

Tiêu chuẩn lưu trú

Thời gian huỷ

Mất phí

1 Sao Đến 3 Sao

Trước 5 ngày

Không mất phí

Trước 2 đến 4 ngày

25% giá tour

Trước 24 đến 48 tiếng

50% giá tour

Trước 1 đến 24 tiếng

100% giá tour

4 Sao Trở Lên

Trước 14 ngày

Không Mất Phí

Trước 10 đến 14 ngày

25% Giá Vé Người Lớn

Trước 5 đến 10 ngày

50% Giá Vé Người Lớn

Trước 1 đến 5 ngày

100% Giá Vé Người Lớn

Lưu ý:

 • - Thời gian hủy tur: Lấy mốc từ giờ khởi hành tour.
 • - Trường hợp đã đổi ngày rồi hủy tour Quý khách không được hoàn trả phí đã thanh toán..
 • Trường hợp hủy Tour không mất phí: Hoàn tiền sau 30 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ, Tết).

 

II. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐOÀN

- Trừ 30% tiền tour  nếu việc hủy tour  được thực hiện 07- 10 ngày trước ngày khởi hành

- Trừ 50% tiền tour  nếu việc hủy tour  được thực hiện 03- 05 ngày trước ngày khởi hành

- Trừ 100% tiền  tour  nếu việc hủy tour  được thực hiện 01- 03 ngày trước ngày khởi hành

 

III- VIỆC ĐỔI NGÀY, HUỶ TOUR DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, KHỦNG BỐ

Trường hợp bị thiên tai

Trường hợp bị dịch bệnh/ khủng bố

 • - Không thực hiện tour và hoàn lại tiền đã thanh toán cho Quý khách nếu Công văn có trước kgày khởi hành.
 • - Hoàn lại tiền và các dịch vụ chưa sử dụng cho Quý khách nếu Công văn có vào Ngày khởi hành.
  • - Thời gian hoàn tiền: Sau 30 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).
  • - Dịch vụ vận chuyển hoàn tiền: Theo quy định của từng hãng.
 • - Bảo lưu nguyên vẹn tiền đã thanh toán của Quý khách trong vòng 12 tháng hoặc tùy theo thỏa thuận.
 • - Không hoàn trả tiền đã thanh toán nếu Quý khách không muốn bảo lưu và muốn hủy Tour.
 • - Hoàn tiền hoặc không hoàn tiền vận chuyển theo quy định của từng hãng.

Lưu ý:

 • - Nếu do dịch bệnh: Phải có giấy xác nhận của Cơ quan chức năng chứng minh Quý khách bị nhiễm bệnh/nghi nhiễm bệnh hoặc F1, F2 hoặc nằm trong diện bị cách ly.
 • - Du lịch Nguyễn Kim không chịu trách nhiệm nếu thiên tai, dịch bệnh, khủng bố diễn ra bất ngờ hoặc không có Công văn thông báo của cơ quan chức năng.

Hỗ trợ khách hàng: 02253. 812.686 *** Hotline: 0888.10.19.19

--------------- *** ---------------