Zalo

PHÚ QUÝ LẠNG SƠN
PHÚ QUÝ LẠNG SƠN
PHÚ QUÝ LẠNG SƠN
Giá: Liên hệ 0888.10.19.19
Lượt xem: 270

PHÚ QUÝ LẠNG SƠN

Tiêu chuẩn: 3 sao

Số phòng: 70

Vị trí: 34 Phai Vệ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số người: