Zalo

AP PLAZA
AP PLAZA
AP PLAZA
Giá: Liên hệ 0888.10.19.19
Lượt xem: 252

AP PLAZA

Tiêu chuẩn: 3 sao

Số phòng: 52

Vị trí: Số 718 Đường Cù Chính Lan Tổ 1, Hòa Bình

Số người: